جلیبرند نامزد دموکرات درباره ایران: بی ثباتی که پرزیدنت ترامپ در قبال ایران ایجاد کرد ناراحت کننده است

10 مرداد 1398