تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از احتمال دیدار سران ایران و آمریکا و نتایج احتمالی آن می‌گوید

07 شهریور 1398