فایل صدای مقام نظامی آمریکا که ادعای جمهوری اسلامی درباره پهپاد را رد کرد؛ ایران صراحتا دروغ می‌گوید

30 خرداد 1398