تاکید مقام های واشنگتن بر آزادی گروگان های آمریکایی؛ از جمله شروط ۱۲گانه پمپئو

01 اسفند 1397