سخنگوی کاخ سفید: به ابوطالبی ویزا نمی دهیم

23 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقامهای کاخ سفید میگویند دولت آمریکا برای حمید ابوطالبی گزینه ایران برای نمایندگی در سازمان ملل متحد ویزا صادر نخواهد کرد. گزارش از کوروش صحتی