رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکا: باید با خطر تروریسم و تغییرات اقلیمی روبرو شد

17 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در سمینار سالانه اطلاعات و امنیت ملی گفت که تروریسم و تغییرات اقلیمی تهدیداتی هستند که دولت آتی آمریکا باید با آنها روبرو شود. وی گفت که گروه افراطی داعش بالاخره از بین خواهد رفت.