زندگی آمریکایی، حریم خصوصی و امنیت ملی

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های آمریکا به دنبال ایجاد گفتمان فراگیر برای تصمیم گیری درباره برقراری تعادل بین حریم خصوصی و امنیت ملی هستند. مقام های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا می گویند در گرماگرم مبارزه با جرایم سایبری و تروریسم، حفظ کامل حریم خصوصی، مغایر منافع ملی است.