تاثير توافق آمريکا-هند بر مذاکرات هسته‌ای ايران

06 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر پرزیدنت اباما به هند و امضای توافق‌نامه همکاریهای هسته ای غیرنظامی با دهلی‌نو می‌تواند به گونه‌ای راهگشای توافق هسته‌ای ایران با ۱+۵ نیز باشد. هند برای تامین انرژی به ایران نیاز دارد و رفع تحریمها درپی توافق احتمالی هسته‌ای ایران و قدرتهای بزرگ می‌تواند راه مناسبات گسترده استراتژیک تهران- دهلی نو را هموار سازد.