حکم قاضی دادگاه فدرال آمریکا در حفاظت از اخراج پناهجویان

11 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک دیشب با صدور حکمی، اخراج پناهجویانی را متوقف ساخت که پس از صدور فرمان اجرائی دونالد ترامپ در مورد منع موقت ورود اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان نشین، به این کشور وارد شده بودند.