بنیاد نیکوکاری کلیسای کاتولیک

20 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا نه تنها چالشی در برابر سیاستمداران و مقام های دولتی است، بلکه ابعاد و تبعات انسانی آن موجب شده تا بنیادهای نیکوکاری نیز نقش فعالی برای حل این مشکل به عهده بگیرند.