صدور فرمان اجرایی باراک اوباما در مورد نظام مهاجرتی

01 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با صدور فرمان اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده میلیون ها مهاجر غیر قانونی می توانند موقتاً در آمریکا بمانند و از خطر اخراج از این کشور مصون باشند .