اصلاح جامع نظام مهاجرت در آمریکا

25 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوریخواهان و دموکراتها هر دو معتقدند نظام مهاجرت در آمریکا ناکارآمد است. برخی از ناظران آگاه نیز می گویند، صدور فرمان های اجرائی از جانب کاخ سفید در خصوص مسئله مهاجرت احتمالا باعث شده تا توافق قوای مقننه و مجریه آمریکا برای ترمیم این نظام در هم شکسته به تعویق افتد.