واکنش اوباما به حکم قاضی تکزاس برای تعلیق فرمان ریاست جمهوری

29 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا درواکنش به حکم قاضی منطقه ای تکزاس مبنی بر صدور حکم تعلیق اعمال فرمان اجرایی رییس جمهور گفت به این حکم احترام میگذارد ولی موافق آن نیست و فرمان وی قانونی است. گزارش شهلا آراسته