رویکرد ترامپ در برابر مهاجران پس از ورود به کاخ سفید

28 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اش موضع سختی در قبال مهاجرت و مهاجران گرفته بود و زیر ذره بین گذاشتن مسلمانان میان مهاجران ترس و وحشت بوجود آورد.