سنای آمریکا بررسی اصلاح قانون مهاجرت آمریکا را آغاز می‌کند؛ آیا لاتاری ویزا حذف می‌شود

23 بهمن 1396