مخالفان با سیاست پرزیدنت ترامپ درباره مهاجرت در شهرهای آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند

10 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در چند روز گذشته انتقادات و مخالفت های افکار عمومی آمريکا با مواضع رئيس جمهوری در ارتباط با مسئلۀ مهاجرت به صورت اعتراضات خيابانی در سراسر کشور بازتاب گسترده ای داشته است.