چالش های اصلاح قانون مهاجرت در آمريکا

13 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوریخواهان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا اصول طرح خود در باره اصلاح قانون مهاجرت را دراختیار اعضای حزب می گذارند. بخشی از محافظه کارترین اعضای حزب درکنگره برآنند که اولویت باید به امنیت مرزها داده شود. پرزیدنت اوباما همراه با دیگر دمکرات ها و فعالان طرفداراصلاح این قانون، از جمهوریخواهان برخوردار از اکثریت درمجلس نمایندگان خواسته اند سال جاری را به سال تحولی گسترده درسیاست مهاجرتی مبدل کنند.