در آستانه ریاست جمهوری ترامپ؛ تلاش گروههایی برای آموزش حقوق مهاجران غیرقانونی

02 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزديک شدن آغاز دوران رياست جمهوری دونالد ترامپ برخی از گروه های محلی آمريکا با برپايی جلسات آموزشی سعی می کنند مهاجران غير قانونی بازداشت شده را به حقوقشان آگاه کنند.