چالش های کودکان وقتی به آمریکا مهاجرت می کنند، چیست؟

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

والدین این کودکان به آمریکا مهاجرت کردند. آنها در دو جهان، یعنی کشور والدینشان و آمریکا سیر می کنند. آنها خود را بیشتر در مدارس، آمریکایی تلقی میکنند. اما ایجاد توازن بین این دو کمی دشوار است.