صلح خاورمیانه وافزايش تنش بين آمريکا و اسرائيل

13 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو های صلح خاورمیانه با میانجیگری ایالات متحده وارد هفتمین ماه خود می شود. در اين حال به نظر می رسد که تنش بین واشنگتن و اسراییل افزایش يافته است.