مقامهای محلی و ایالتی در آمریکا برای مقابله با توفان های تابستانی آماده می شوند

18 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فصل توفان های دریایی سال ۲۰۱۸ در این ماه در ایالات متحده شروع می شود و از هم اکنون مسئولین امنیتی و اضطراری کشور برای آمادگی در مقابل این توفان ها همکاری با مقام های محلی را آغاز کرده اند. دانشمندان پیش بینی می کنند توفان های امسال همراه با باد های شدید و بسیار مخرب باشد.