تخلیه مناطق مسکونی چهار ایالت با رسیدن توفان «متیو» به جنوب شرق آمریکا

16 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز پنجشنبه، با صدور دستور تخلیه خانه ها در ایالات فلوریدا، جرجیا و کارولینای شمالی و جنوبی آزادراه ها و شاهراه‌های این چهار ایالت مملو از مردمی شد که برای گریز از توفان دریایی موسوم به متیو به محل های امن نقل مکان می کردند.