اثرات دو توفان ایرما و هاروی بر اقتصاد آمریکا

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا اقتصاددانان می گویند ضربات ناشی از وقوع دو توفان دریائی پی در پی هاروی و ایرما در ایالت های تگزاس و فلوریدا تاثیراتی فوری و منفی بر رشد و بهره وری اقتصادی بجا می گذارد. با اینحال به گفته آنها انتظار می رود اقتصاد آمریکا بتواند خسارات هنگفت ناشی از خرابی ها را جبران کند.