پیوند حقوق بشر با امنیت ملی

20 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات آمریکا میگویند رعایت حقوق بشر به تأمین امنیت ملی کشور کمک میکند. scott stearns خبرنگار صدای آمریکا در وزارت امور خارجه از برخی واکنشها نسبت به گزارش سنا خبر میدهد.