وزیر امنیت داخلی آمریکا: کشور ما تحت حمله کسانی است که از ما متنفرند

30 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امنيت داخلی آمريکا، به منتقدان عملکرد این وزارتخانه پاسخ داد. جان کلی از اينکه چگونه وزارت تحت رهبريش با تهديدات مرزی روبرو می شود، دفاع کرد.