آغاز فصل خرید در آمریکا

30 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فصل خرید در آمریکا آغاز می شود. در این فصل ، خرده فروشان بیشترین سود خود را نسبت به اوقات دیگر می برند. فدراسیون ملی خرده فروشان پیش بینی می کند ، فروش امسال بالاتر از سال گذشته باشد.