سنای آمریکا اولین قدم را برای کنارگذاشتن بیمه درمانی اوباما را برداشت

23 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سنای آمریکا با رأی اکثریت جمهوریخواه آن روز پنجشنبه مقدمات کنار گذاشتن اوباما کر یا قانون بیمه سلامت مقرون به صرفه را /آغاز کرد. این قانون در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب و بیش از ۲۰ میلیون نفر را تحت پوشش خدمات درمانی قرار داد.