ماجرای ارسال پیام اشتباهی حمله موشکی به ساکنان هاوایی آمریکا چه بود

26 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرماندار هاوایی در آمریکا وعده داد نواقص سیستم هشدار عمومی در آن ایالت را رفع کند. روز شنبه سیستم هشدار هاوایی با ارسال یک پیام اشتباهی به ساکنان، از وقوع یک حمله موشکی اتمی خبر داد.