جنبش "نارنجی بپوشید" و آگاهی رسانی درباره خشونت مسلحانه در آمریکا

27 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر سال در ماه ژوئن برنامه هایی در آمریکا برای بالا بردن آگاهی عمومی درباره خشونت های مسلحانه، برگزار می شود. این در حالی است که به رغم خشونت های مسلحانه روزمره در گوشه و کنار کشور، در مورد کنترل اسلحه اختلاف نظر شدید وجود دارد.