فرماندار جمهوریخواه جورجیا، قانون حمل اسلحه دانشجویان در حریم دانشگاه را وتو کرد

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرماندار جمهوریخواه ایالت جرجیا در جنوب شرق آمریکا قانون مجوز حمل اسلحه برای دانشجویان در حریم دانشگاه های سراسر ایالت را وتو کرد.