برنامه دولت آمریکا برای آموزش استفاده از سلاح به معلمان مدارس

21 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت فدرال آمریکا به ایالات در این کشور برای آموزش استفاده از سلاح گرم به معلمان کمک می کند. کاخ سفید اعلام کرد، به منظور ارتقاء امنیت مدارس از لایحه سخت کردن کردن بررسی سوابق خریداران و دارندگان اسلحه گرم حمایت می کند، اما با افزایش حداقل سن خرید اسلحه از ۱۸ به ۲۱سال مخالف است.