فرمان مهاجرتی پرزیدنت ترامپ محور گفت‌وگوهای کنفرانس سالانه فرمانداران آمریکا

07 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمار میلیونی جامعه ایرانی تبارها، گر چه در سال‌های اخیر همواره یکی از موضوع‌های مورد بحث و بررسی در کنفرانس فرمانداران بوده است، اما امسال با توجه به فرمان‌های مهاجرتی پرزیدنت ترامپ، به صحنه سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های محلی ایالت ها نیز راه یافته است.