ملاقات با ژنرال پترائوس و تام پرایس در ادامه اقدامات ترامپ برای انتقال دولت

09 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین گزارش ها از رایزنی ها برای تکمیل تیم دولت آقای ترامپ حاکی از آن است که ژنرال دیوید پترائوس، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و تام پرایس، منتقد شدید قانون بیمه سلامت، برای تصدی وزارتخانه های بهداشت و امور خارجه با رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیدار کرده اند.