تعطیلی موقت دولت فدرال آمریکا

30 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا اختلاف نظر های حزبی بر سر بعضی از سیاست های کلی، از جمله اصلاحات در قانون مهاجرت، موجب تعطیل دولت شده است زیرا سناتورها تا آخرین لحظات دیشب که مجوز های دولت برای خرج کردن بودجه فدرال منقضی می شد، نتوانستند به توافقی برسند که این مجوزها را دستکم برای یک دوره کوتاه مدت تمدید کنند.