اختلاف دموکراتها و پرزیدنت ترامپ ادامه دارد؛ نشانی از توافق برای بازگشایی دولت نیست

24 دی 1397