دولت آمریکا بار دیگر در آستانه تعطیلی قرار گرفت؛ ماجرا چیست؟

04 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانونگذاران آمریکا پس از یک تعطیل دوهفته ای کنگره در بازگشت به واشنگتن با نیاز به تمدید فوری بودجه دولت روبرو هستند. کنگره تا جمعه برای تصویب مجوز جدید بودجه هزینه مصرفی دولت فرصت دارد، در غیر اینصورت بخشی از سازمانهای دولتی تعطیل میشوند.