مقابله با ایران در تبلیغات نامزدهای جمهوریخواه جایگاه ویژه ای دارد

21 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان شهروندان متحد و یکی از نمایندگان جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا، فعالان از سراسر ایالت کارولینای جنوبی را برای شنیدن رئوس برنامه تبلیغاتی برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوریخواه گردهم آوردند.برای مارکو روبیو و ریک سنتوروم ، مقابله با ایران به جای تعامل، در راس برنامه تبلیغاتی آن ها است.