دیترویت میشیگان صحنه رقابت علمی دختران نوجوان

15 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دیترویت میشیگان اخیرا صحنه رقابت هزاران نوجوان از سراسر جهان در زمینه علوم و فناوری بود. رویدادی که موجب تشویق دانش آموزان دختر دبیرستانی به دنبال کردن رویاهای خود در زمینه صنایع تکنولوژی و علمی است.