مصاحبه اختصاصی رئيس جمهوری افغانستان با بخش دری صدای آمريکا

04 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اشرف غنی، رئيس جمهوری افغانستان در جريان ديدار سه روزه اش از آمريکا برای تقدير از خدمات نيروهای مسلح آمريکا در افغانستان امروز از وزارت دفاع آمريکا در واشنگتن دی سی ديدار کرد.