نظر برخی از پیروان کلیسای بشارتی: انجیل همجنسگرایی را محکوم می کند

05 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۳۰ ایالت در آمریکا ازدواج همجنسگرایان را قانونی می داند و شمار بسیاری از کلیساهای این کشور نیز آن را می پذیرند. ولی پیروان کلیسای بشارتی معتقدند انجیل صریحا همجنسگرایی را محکوم می کند. یک محقق برجسته پیروی کلیسای بشارتی اما می گوید نحوه تفسیر سنتی از انجیل اشتباه است و باید تغییر کند.