عوارض اعتیاد به بازی های کامپیوتری بین بچه ها و بزرگسالان

29 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این روزها بازی هایِ کامپیوتری سن و سال نمی شناسد و بسیاری از افراد در هر گروه سنی ساعاتی از روزشان را صرف بازی می کنند، اما با آمدن فصل تابستان، بچه ها شاید ساعت های بیشتری را آن هم بدون تحرک، صرف بازی هایِ کامپیوتری کنند. این اعتیادی با عوارض زیاد است.