مسابقه‌ای نوجوان دانش آموز رشته مهندسی: طراحی شهری برای آینده

04 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بیش از چهل هزار نوجوان دانش آموز رشته مهندسی از سراسر جهان اخیرا در مسابقه طراحی شهری برای آینده شرکت کردند. رقابت از پاییز ۲۰۱۷ آغاز شد و این هفته در واشنگتن جوایز نهایی به برندگان اعطا شد.