بی گناه شناخته شدن مرد ۷۰ ساله پس از ۳۷ سال زندان

04 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا مرد ۷۰ ساله ای که ۳۷ سال در زندان به سر برده بود بی گناه شناخته و آزاد شد . حکم بی گناهی او پس از بررسی دی ان ای داده شد .