تجمع نيويورک در همدردی با مردم فرانسه

21 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

صدها تن از آمریکائیان در همدردی با مردم فرانسه در شهر نیویورک تجمع کردند. جان کری وزیر خارجه این کشور نیز ضمن ابراز همدردی با مردم فرانسه بر مقابله با افراط گرایی تاکید کرده است. گزارش از نورا شاهسون.