آمادگی آمریکا برای همکاری همه جانبه با روسیه

03 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک جلسه خبری با خبرنگاران رئوس سیاستهای خارجی آمریکا راتشریح کرد و به سوالات آنها پاسخ گفت