پزشکی که کلاس آشپزی برگزار می‌کند

11 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پزشکان بیمارانشان را تشویق می کنند تا رژیم غذایی سالمی در پيش بگيرند و اغلب آنها را راهنمايی ميکنند. اما یک پزشک اطفال در ايالت ویرجینیا پا را از اينهم فراتر گذاشته. دکتر «نيمالی فرناندو» با ارائه کلاسهای مختلف آشپزی به بيماران جوان و پدر و مادرهايشان نشان ميدهد چگونه غذای سالم بخورند.