سیل در ایالت لوییزیانا: خسارات زیادی به مردم وارد شده است

28 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساکنان ایالت لوییزیانا در جنوب آمریکا سرگرم ارزیابی خسارات و زیان های جانی و مالی هستند که سیل ویرانگر چند روز گذشته به آنها وارد آورده است.