سیلاب شدید در سن خوزه کالیفرنیا

05 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی سیلاب شدید در سن خوزه در ایالت کالیفرنیا ساکنان اکنون در حال براورد خسارتهای سنگین ناشی از بارش بارانهای سنگین چند روز گذشته اند. شهردار سن خوزه اذعان دارد که بموقع نتوانسته است به ساکنان شهر هشدار بدهدتا بتوانند پیشاپیش خود را آماده کنند.