پیش بینی کارشناسان درباره مهم ترین فناوری های سلامت و ورزش در سال ۲۰۱۶

06 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نزدیک به ۳ هزار کارشناس ورزش و تندرستی پیش بینی خود را در مورد مهم ترین فناوریها، ابزارهای تندرستی و ورزش های محبوب سال ۲۰۱۶ ارائه کرده اند.