بانوی اول آمریکا حال و هوای باغ رز کاخ سفید را تغییر می‌دهد؛ تلفیق گذشته و اکنون

10 مرداد 1399